Sēru vēsts

Dziedot dzimu, dziedot augu, Dziedot mūžu nodzīvoju.(Latv. t. dz.) Santa Karina Oša (20.02.1944.-21.11.2022.)

Santa Karina Oša dzimusi 1944. gada 20. februārī Liepājā. Mācījusies Liepājas mūzikas vidusskolā. Pēc tam pabeigusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatoriju, kur apguvusi kordiriģentes specialitāti. Kopš 1965. gada dzīvoja Preiļos un strādāja par pedagoģi Preiļu mūzikas skolā. No 1975. gada aprīļa līdz 2003. gada aprīlim bija mūzikas skolas direktore. Paralēli pedagoģes darbam Preiļu rajona mūzikas skolā, 1967. gadā uzsāka darbu ar vairākiem Preiļu rajona koru kolektīviem un ansambļiem. 1975. gadā uzņēmās Preiļu rajona kultūras nama jauktā kora diriģēšanu un vadīja šo kori līdz 1990. gada Dziesmu svētkiem. Karina Oša arī pati dziedāja vairākos kolektīvos. Kopš Preiļu skolotāju kora dibināšanas 1972. gadā līdz 1985. gadam kopā ar Antoņinu Mežinsku bija arī tā vadītāja un diriģente. No 1992. gada dziedāja korī „Magnificat” diriģentes Ievas Lazdānes vadībā. Visus Preiļos pavadītos gadus Karina vadīja Preiļu kultūras nama sieviešu vokālo ansambli. Tad 2002. gadā tas pārtapa par senioru vokālo ansambli „Virši”, Karina uzņēmās arī tā vadīšanu. Kolektīvs piedalījās dažādos koncertos un svētkos gan Preiļos, gan citās Latvijas vietās.Mēs smēlāmies idejas un aizrautību, precizitāti un korektumu, pienākuma apziņu un godīgumu, labestību, sirsnīgumu un optimismu, ticību saviem spēkiem. Lai visas šīs īpašības atbalsojas viņas audzēkņos un bijušajos kolēģos, un kolektīvu dalībniekos.Izsakām visdziļāko līdzjūtību viņas dzīvesbiedram Arnoldam, tuviniekiem un visiem, kuri sēro par talantīgās mūziķes un dziedātājas aiziešanu mūžībā.

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs

Atbildēt