Preiļu novada izglītības iestāžu skolēnu koru festivāls

19. aprīlī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas zālē notika Preiļu novada izglītības iestāžu skolēnu koru festivāls.

Festivālā piedalījās Aglonas bazilikas kora skolas 2.-4. un 5.-9.klašu kori (diriģentes – Lilita Valaine, Irēna Ļeonova, Ieva Lazdāne; koncertmeistare Jacinta Ciganoviča);

Vārkavas pamatskolas koris (vad. Romualds Kairāns);

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas koris (diriģente Ilze Valaine, koncertmeistare Kristina Sauliša).

Paldies Preiļu BJC par saldajām pateicībām! Mūzikas skolu koriem 26. aprīlī notiks konkurss- festivāls Daugavpilī.

Vēlam veiksmes un skanīgas balsis!

Atbildēt