5. aprīlī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika VIII Latgales reģiona jauno pianistu festivāls.

Šajā festivālā piedalījās mūzikas skolu 1.un 2. klavierklašu audzēkņi. Festivāla mērķis ir sekmēt jauno pianistu profesionālo izaugsmi, sniegt iespēju publiski uzstāties un bagātināt savu koncertpieredzi.

Festivāla dalībnieku vidū bija arī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas 1. klases klavierspēles audzēkne Amēlija Šmukša (Pedagogs Ilze Savicka)

Katra uzstāšanās veido pieredzi, skatuvisko noturību, tā ir kā atspēriena punkts tālākai izaugsmei.

Atbildēt